Zaškrtnutím pole „Souhlasím s ověřením“ uděluji dobrovolně souhlas se zasláním ověřovací zprávy na kontakt uvedený ve formuláři (Email, Facebook), pro ujištění, zda jsem opravdu vlastník daného účtu. 

Zpráva bude v následujícím znění

Zdravím,

prosím o potvrzení, že jste odesílal(a) formulář z webových stránek https://filipstattoo.cz/ a máte zájem o online konzultaci.

Filips Tattoo

 

___________________
Tato zpráva je odeslána na základě ověření vlastníka účtu uvedeného ve formuláři.